Paslaugos

Kalbos korekcijos centras įsikūrė 2002 m. Jame teikiamos paslaugos:

  • Kalbos įvertinimas
  • Kalbos skatinimas
  • Ankstyvoji korekcija nuo 6 mėn.
  • Darbas su:

- mišrius raidos sutrikimus turinčiais vaikais
- autistais
- Dauno sindromą turinčiais vaikais
- sensorinę, motorinę alaliją turinčiais vaikais
- dizartriją turinčiais vaikais
- kalbos neišsivystymą turinčiais vaikais
- fonetinius kalbėjimo sutrikimus turinčiais vaikais

  • Darbas su suaugusiais (mikčiojimas, afazijos, po insulto)